THÔNG BÁOMời nhà thầu tham gia chỉ định thầu rút gọnGói thầu phi tư vấn: Mua sắm kệ, tủ trưng bày và giới thiệu sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ đảm bảo

THÔNG BÁO

Mời nhà thầu tham gia chỉ định thầu rút gọn

Gói thầu phi tư vấn: Mua sắm kệ, tủ trưng bày và giới thiệu sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ đảm bảo