Chương trình trực tuyến: "Phổ biến chính sách hỗ trợ BHXH - BHYT- BHTN trong tình hình dịch bệnh Covid-19"

Bảo hiểm xã hội Tp.Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty CP TS24 và Trung tâm hỗ trợ và phát triển Doanh ghiệp (CSED) tổ chức buổi trực tuyến. 💻* 1. H...

08/04/2021 02:16:13

Latest Blog

View All
  • 10/14/2021 03:56:02

    Ngành Thuế nỗ lực điện tử hóa, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

    Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01 và chương trình hành động của Bộ Tài chính, trong thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế tiếp tục triển kh...

  • 10/15/2021 06:44:38

    Cục Thuế Hà Nội cần khắc phục khó khăn phấn đấu thu vượt dự toán ngân sách

    Đó là yêu cầu chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn tại hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thu ngân sách 9 tháng đầu năm và tri...