Lớp huấn luyện Kỹ thuật An toàn trong hoạt động kinh doanh xăng, dầu, khí hóa lỏng theo Nghị định 87/2018 / NĐ-CP

Lớp huấn luyện Kỹ thuật An toàn trong hoạt động kinh doanh xăng, dầu, khí hóa lỏng theo Nghị định 87/2018 / NĐ-CP

Với mục đích hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng, dầu, khí hóa lỏng thực hiện kịp thời công tác huấn luyện kỹ thuật an toàn theo đúng chương trình, nội dung quy định, giảm thiểu tai nạn lao động và các sự cố liên quan. Đồng thời trang bị các kiến thức cơ bản về an toàn, ứng phó sự cố cho người lao động trong kinh doanh xăng, dầu, khí hóa lỏng.

Nay Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp vụ Thành phố tổ chức Lớp huấn luyện Kỹ thuật An toàn trong hoạt động kinh doanh xăng, dầu, khí hóa lỏng theo Nghị định 87/2018 / NĐ-CP với nội dung cụ thể như sau :1. Thời gian huấn luyện: Khai giảng thứ năm, ngày 26/5/2022.
                                                    (Sáng: 8h30 - 11h30, chiều: 13h30 - 16h30)

2. Giảng viên: Là các chuyên gia đáp ứng theo quy định của Nghị định 87/2018 /NĐ-CP, cán                                        bộ phục trách An toàn Khí thuộc Sở Công Thương Tp. HCM

3. Hình thức học: học trực tiếp và trực tuyến trên phần mềm Zoom

4. Hồ sơ đăng ký gồm:
            - Phiếu đăng ký tham dự lớp huấn luyện Kỹ thuật An toàn (mẫu đính kèm)
            - 1 bản CMND/CCCD (photo)

5. Hạn chót đăng ký: đến hết ngày 25/5/2022

6. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
            - Cô Phượng – 0937.995.767 – trankimphuong1984@gmail.com
            - Cô Tâm – 0962.841.048 – tamnguyenthai135@gmail.com