Chương trình “Tập huấn hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ hướng đến sản xuất sạch hơn” - Chủ đề “Các giải pháp và ứng dụng giúp Doanh Nghiệp phát triển bền vững”

Chương trình “Tập huấn hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ hướng đến sản xuất sạch hơn”

Chủ đề “Các giải pháp và ứng dụng giúp Doanh Nghiệp phát triển bền vững”


Thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030  năm 2023 ” theo Kế hoạch số 3270/KH-SCT ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Sở Công Thương về triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất theo hướng bền vững, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp tổ chức chương trình “Tập huấn hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ hướng đến sản xuất sạch hơn”.
---------- 🖌🖌🖌🖌🖌 ----------
Thời gian: 8g00 đến 11g30 ngày 30/6/2023. 
🏢 Địa điểm: Hội trường Lotus lầu 1, số 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1., TP.HCM.
🎯 Nội dung chương trình: Chủ đề “Các giải pháp và ứng dụng giúp Doanh Nghiệp phát triển bền vững”.
📝 Hình thức tham gia: tham gia tập huấn trực tiếp.
👥 Đối tượng tham gia:  Các cá nhân, tổ chức, Doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất đa ngành hàng, có nhu cầu tăng doanh thu bán hàng.
🗣️ Đơn vị phối hợp tổ chức: Câu lạc bộ Doanh nhân và Quản trị sản xuất, Công ty tổ chức sự kiện (Vietfair).

Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành phố kính đề nghị Quý Doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham gia chương trình để Ban tổ chức sắp xếp được hiệu quả.
----------📩📩📩----------
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 
👩‍🦰 Bà Trần Thị Ngọc Bích
📞 Số điện thoại: 036 599 8894
📩 Email: ngocbich19101998@gmail.com

👩‍🦰 Bà Nguyễn Thị Tâm
📞 Số điện thoại: 096 284 1048
📩 Email: tamnguyenthai135@gmail.com