Hội nghị kết nối giao thương giữa Nhà cung cấp khu vực Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại năm 2022

Hội nghị kết nối giao thương giữa Nhà cung cấp khu vực Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại năm 2022

Thực hiện Chương trình cấp Quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2022 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 724/QĐ-BCT ngày 15/4/2022 về việc điều chỉnh và phê duyệt đề án bổ sung đợt 1 Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại. Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đắk Lắk tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa Nhà cung cấp khu vực Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại năm 2022 tại tỉnh Đắk Lắk (Hội nghị), cụ thể như sau:


Mục đích:
- Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, góp phần nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 2022 và thời gian tới.
- Giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp khu vực các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh/thành phố trong nước với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại. 
- Tạo điều kiện cho các nhà cung cấp của các địa phương và doanh nghiệp xuất khẩu trên cả nước gặp gỡ.
- Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, quảng bá các hàng hóa có thế mạnh của khu vực để người tiêu dùng nhận biết và lựa chọn.

Thời gian: 
- Hội nghị kết nối giao thương: ngày 08/7/2022 (thứ Sáu) tại Khách sạn Sài Gòn Ban Mê, 01 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 
- Trưng bày sản phẩm: từ ngày 07 – 09/7/2022 (3 ngày) tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, 02 Hùng Vương, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Mặt hàng mục tiêu:
Các sản phẩm nông sản đặc trưng, chủ lực của các địa phương trên cả nước.

Đối tượng tham gia:
Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật; các doanh nghiệp xuất khẩu và các tổ chức xúc tiến thương mại; các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Trung tâm xúc tiến Thương mại Đắk Lắk
Địa chỉ: 49 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Điện thoại: 02623.642.888 – Fax: 02623.807.888
Người liên hệ: Ông Huỳnh Hữu Phước – Điện thoại: 0981.113.246
Email: huynhhuuphuocbmt@gmail.com