Hội thảo 2 - Quản trị tài sản trí tuệ  của doanh nghiệp trong thời kỳ 4.0 ngày 25/05/2022

Hi thảo 2 - Quản trị tài sản trí tuệ  của doanh nghiệp trong thời kỳ 4.0 ngày 25/05/2022

Trong khuôn khổ chương trình chào mừng:


- Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội Sở hữu Trí tuệ TP Hồ Chí Minh (tên viết tắt : IPA HCMC),


- Ngày Sở hữu trí Tuệ Thế giới 26/4 và Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/05


Hội Sở hữu Trí tuệ TP Hồ Chí Minh - tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, hội viên tổ chức của Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (VIPA) tiến hành tổ chức chuỗi 05 hội thảo về quản trị tài sản trí tuệ được diễn ra trong các ngày 20 và 25 tháng 5, trong tháng 6 và trong tháng 7 năm 2022.Các tài sản trí tuệ gồm nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bí mật kinh doanh … đóng vai trò sống còn đối với doanh nghiệp đặc biệt trong giai đoạn hội nhập quốc tế và giai đoạn cả thế giới chống chọi với dịch bệnh covid. Thông qua chuỗi 05 hội thảo này Hội IPA HCMC mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp có cách tiếp cận thực tế để bảo vệ và quản lý và khai thác tài sản trí tuệ để làm giàu cho bản thân doanh nghiệp và để phát triển xã hội.


Đối tượng của chuỗi 05 hội thảo về quản trị tài sản trí tuệ là các giám đốc, các chủ doanh nghiệp và các hội viên Hội quan tâm đến vấn đề quản trị tài sản trí tuệ và xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp. Ban Tổ chức hội thảo trân trọng kinh mời Quý Hội viên/Quý Doanh nghiêp tham dự để có thêm kiến thức sở hữu trí tuệ.


Hướng đến ngày 28/05/2022 – ngày Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027 của IPA HCMC, Ban tổ chức hội thảo của Hội mong muốn hội thảo trở thành địa điểm để các hội viên, các doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu và kết nối sau một thời gian dài Hội không hoạt động vì dịch covid.


Ban tổ chức trân trọng mời Quý Hội viên/Quý Doanh nghiệp đăng ký tham dự bằng cách điền mẫu dưới đây. Thông tin về hội thảo như sau:


1.      Thời gian: bắt đầu từ 08 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2022.


2.      Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành phố


                   156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM


Hội Sở Hữu Trí Tuệ TP. HCM trân trọng kính mời Quý Cơ quan, đơn vị cử đại biểu tham dự hội thảo và có ý kiến chia sẻ tại hội thảo. 


Để công tác chuẩn bị được chu đáo, kính đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị đăng ký đại biểu tham dự trước ngày 23 tháng 5 năm 2022 cho Văn phòng Hội – Hội Sở Hữu Trí Tuệ TP. HCM thông qua email: vanphong.ipahcmc@gmail.com. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Chị Trà My, số điện thoại: 0775547523.


Nhấn vào đây để đăng kí tham gia