Khóa tập huấn nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiếp cận thị trường xuất khẩu chuyên ngành dệt may và thực phẩm chế biến

Khóa tập huấn nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiếp cận thị trường xuất khẩu chuyên ngành dệt may và thực phẩm chế biến

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại và Tổ chức Xúc tiến thương mại Canada (TFO Canada), Cục Xúc tiến thương mại tổ chức "Khóa tập huấn nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiếp cận thị trường xuất khẩu chuyên ngành dệt may và thực phẩm chế biến", Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 11 tháng 8 năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh.


Mỗi Khóa tập huấn kéo dài 2 ngày với những nội dung hết sức thiết thực đối với bất kỳ doanh nghiệp nào trong việc xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường để xuất khẩu như: xác định thị trường mục tiêu và khách hàng mục tiêu, lập kế hoạch xuất khẩu, chuẩn bị sẵn sàng xuất khẩu, môi trường và biến đổi khí hậu, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp... Các khóa tập huấn được triển khai nhằm góp phần hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ tậm dụng các cơ hội do hội nhập kinh tế quốc tế mang đế, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong việc tham gia vào thị trường toàn cầu, tận dụng được các cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Canada nói riêng và thị trường quốc tế nói chung.


Các khóa tập huấn thu hút được sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành thực phẩm chế biến và 25 doanh nghiệp ngành dệt may chủ yếu đến từ các tỉnh/thành phố khu vực phía Nam. Các doanh nghiệp đánh giá cao nội dung giảng dạy thiết thực cũng như phần truyền tải rất hữu ích từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nước và quốc tế. Khóa tập huấn chuyên ngành dệt may còn kéo dài đến hết ngày 11 tháng 8 năm 2022.

Nguồn https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-trong-nuoc/khoa-tap-huan-nang-cao-nang-luc-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-trong-tiep-can-thi-truong-xuat-khau-chuyen-nganh-det-may-va-.html