Tăng cường quản lý giá các mặt hàng

Tăng cường quản lý giá các mặt hàng

Sở Công Thương TPHCM vừa đề nghị các đơn vị tăng cường triển khai các biện pháp quản lý giá, cung cầu hàng hóa trên thị trường nhằm đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn.

Theo đó, lãnh đạo Sở Công Thương TPHCM đề nghị UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện nghiêm quy chế chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố; chủ động, tích cực hỗ trợ, xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tham gia thực hiện chương trình và đầu tư, phát triển sản xuất hàng hóa, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn. Ngành công thương thành phố cũng đề nghị các địa phương theo dõi, nắm chắc diễn biến thị trường, giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm hàng hóa thiết yếu trên địa bàn, báo cáo định kỳ và đột xuất về Sở Công Thương, Sở Tài chính.

Đối với hệ thống phân phối hiện đại, cần dự báo nhu cầu thị trường, có kế hoạch dự trữ, cung ứng nguồn hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu dồi dào, phục vụ thị trường trong mọi tình huống. Hệ thống phân phối hiện đại cần phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp bình ổn thị trường, doanh nghiệp cung ứng gạo; chủ động đàm phán hợp đồng phân phối các mặt hàng gạo trên tinh thần hỗ trợ, chia sẻ, hợp tác bền vững và có kế hoạch giao nhận hàng dài hạn, ổn định.