Phân xưởng Thực hành Cao su – Nhựa của Trung tâm thực hiện các công tác  ứng dụng, thí nghiệm, sản xuất thử, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, thiết kế khuôn mẫu cho sản phẩm ngành cao su – nhựa – composite của Trung tâm . Quản đốc chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Trung tâm về toàn bộ tổ chức và hoạt động của phân xưởng.


CHỨC NĂNG:

  • Sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản phẩm kỹ thuật cao.

  • Đào tạo nguồn nhân lực kinh tế kỹ thuật phục vụ ngành nhựa, cao su, trong đó có chương trình đào tạo thiết kế khuôn.

  • Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào việc phát triển ngành công nghiệp nhựa, cao su.

NHIỆM VỤ:

  • Đào tạo thực nghiệm, giúp học viên có nhiều thời gian học trực tiếp trên máy và sau khi đào tạo có thể làm việc thành thạo trên các thiết bị theo chuyên ngành.

  • Đào tạo kỹ thuật viên trực tiếp sản xuất các ngành: ép đùn nhựa và cao su, ép phun nhựa và cao su, cán luyện cao su, công nghệ composite (đắp tay, BMC, hút chân không).

  • Các lớp nâng cao trình độ cán bộ kỹ thuật: nguyên liệu và phụ gia, giải quyết các vấn đề thường gặp trong sản xuất.

  • Đào tạo về phân tích đánh giá vật liệu và sản phẩm theo yêu cầu của Phòng Kiểm Định & Đánh giá chất lượng..

  • Dịch vụ nghiên cứu và sản xuất thử tại Trung tâm để thực hiện nghiên cứu những ý tưởng sản phẩm mới và xây dựng một qui trình sản xuất tối ưu trước khi tiến hành sản xuất với qui mô lớn.

  • Gia công - Đào tạo chuyển giao công nghệ Nhựa – Cao su – Composite.

  • Thiết kế khuôn mẫu.