SỰ KIỆN QUAN TRỌNG

DIỄN ĐÀN & HỘI CHỢ XUẤT KHẨU TP. HCM – HCM CITY EXPORT 2023

Diễn đàn &  Hội chợ Xuất khẩu TP. Hồ Chí Minh – HCM City EXPORT 2023 chủ đề “Liên kết mạnh – Xuất khẩu Xanh”, do Sở Công Thương TP.HCM và Cục Xúc Tiến Thương Mại (Vietrade) tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Công Thương và Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM 

  THÔNG TIN XÚC TIẾN, HỢP TÁC, PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
  TƯ VẤN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT
  QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP
  TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP
  THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG, VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  XÚC TIẾN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT
  CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

   

  KIỂM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NGÀNH NHỰA, CAO SU

  Cao Su

  Nhựa

  Máy móc thiết bị

  DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU


   XƯỞNG THỰC HÀNH, THÍ NGHIỆM, ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG