Lớp huấn luyện và cấp chứng nhận Kỹ thuật An toàn hóa chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP

Lớp huấn luyện và cấp chứng nhận Kỹ thuật An toàn hóa chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP

Nhằm hỗ trợ cho các đơn vị đào tạo đội ngũ kỹ thuật có kiến thức về an toàn và ứng phó sự cố trong lĩnh vực hóa chất, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành phố (đơn vị trực thuộc Sở Công Thương TP.HCM) tổ chức lớp huấn luyện Kỹ năng An toàn hóa chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1. Nội dung:
    - Trang bị kiến thức cơ bản về an toàn, ứng phó sự cố cho người lao động trong kinh doanh hóa chất nhằm giảm thiểu các tai nạn lao động, sự cố liên quan đến hoạt động kinh doanh hóa chất.
    - Đào tạo, cấp giấy chứng nhận An toàn Hóa chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP đối với các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hóa chất.

2. Giảng viên: Là các chuyên gia đáp ứng theo quy định của Nghị định 113/2017 /NĐ-CP, cán bộ phục trách An toàn hóa chất thuộc Sở Công Thương TP.HCM.

3. Thời gian: Khai giảng ngày 25/06/2022 (Thứ bảy) & 30/06/2022 (Thứ năm)
(Buổi sáng từ 8h30 - 11h30, buổi chiều từ 13h00 - 16h30)

4. Giấy chứng nhận
Sau khi tham gia lớp huấn luyện và hoàn thành bài kiểm tra, học viên sẽ được cấp:
    - Giấy chứng nhận Kỹ thuật An toàn hóa chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP
    - Bộ hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất để đơn vị lưu theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP

5. Học phí: 1.200.000 đồng/học viên (Đã bao gồm VAT, tài liệu, giấy chứng nhận tea-break giữa giờ và bộ hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định của Nghị định 113/2017/NĐ-CP).

6. Hình thức học: Trực tiếp và trực tuyến (phần mềm Zoom)

7. Hồ sơ đăng ký: 
        - 01 ảnh (cỡ 3x4 cm)/1 học viên
        - 01 CMND photo (không cần công chứng)/1 học viên

8. Thời hạn đăng ký đến hết ngày 24/06/2022 cho đợt 1 và hết ngày 29/06/2022 cho đợt 2.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
- Cô Phượng – 0937.995.767 - trankimphuong1984@gmail.com
- Cô Tâm – 0962.841.048 - tamnguyenthai135@gmail.com