Lớp sinh hoạt Câu lạc bộ Kế toán – Thuế

Lớp sinh hoạt Câu lạc bộ Kế toán – Thuế

Buổi sinh hoạt đã được diễn ra vào sáng nay (ngày 16/06/2022) tại Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành phố - 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM do Thầy Đỗ Đăng Tăng – Trợ lý Cục Trưởng, Cục Thuế TPHCM trực tiếp giảng dạy.

Nội dung chính của buổi sinh hoạt: Quyền và Nghĩa vụ của người nộp thuế và Khi cơ quan Thuế kiểm tra – thanh tra Thuế. Nghị định 34/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022:
- Kiểm tra Thuế - Thanh tra Thuế.
- Trình tự - Thủ tục – Kiểm tra Thuế - Thanh tra Thuế.
- Thanh tra lại trong hoạt động thanh tra thuế.
- Lãnh đạo cơ quan Thuế ra quyết định đối với một số trường hợp phát sinh trong kiểm tra thanh tra thuế.
- Những điều nên biết khi được thanh tra, Kiểm tra Thuế.
- Một số sai phạm về Thuế GTGT
- Một số sai phạm khi quyết toán thuế TNDN
- Thời hạn – Thời hiệu - Truy thu thuế - Xử phạt – Khiếu nại – Khởi kiện 
- Nghị Định 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu của Lớp sinh hoạt Câu lạc bộ Kế toán - Thuế hôm nay.