Đăng ký tham gia Giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 2022

Đăng ký tham gia Giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 2022

Nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, cũng như thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng từ đó góp phần xây dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh, Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (I-Star) chính thức được tổ chức triển khai theo Quyết định số 3713/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và trở thành Giải thưởng thường niên của Thành phố từ năm 2018.


Qua 04 năm tổ chức, Giải thưởng đã thu hút được sự quan tâm của các cơ quan, tập đoàn, doanh nghiệp uy tín, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước, các cơ quan báo, đài từ Trung ương đến địa phương và ngày càng thu hút sự quan tâm và tham gia của cộng đồng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Để tiếp tục phát huy, xây dựng và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tạo ra những đột phá mới cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Giải thưởng kính mời các tổ chức, cá nhân tham dự Giải thưởng năm 2022

Để đăng ký tham gia Giải thưởng, vui lòng truy cập trang thông tin điện tử: www.doimoisangtao.vn/giaithuong2022.

Thông tin liên hệ:

- Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị thường trực Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Điện thoại: 028.39320122 (Ông Đào Tuấn Anh); 028.38258857 - 0907176313 ( Bà Đặng Thị Luận);
- Email: dtanh.skhcn@tphcm.gov.vn; dtluan@cesti.gov.v