Chương trình Kết nối – Giới thiệu – Trình diễn công nghệ "Ứng dụng in 3D kim loại trong ngành y tế và một số ngành công nghiệp”

Chương trình Kết nối – Giới thiệu – Trình diễn

Công nghệ "Ứng dụng in 3D kim loại trong ngành y tế và một số ngành công nghiệp” 

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI – GIỚI THIỆU – TRÌNH DIỄN CÔNG NGHỆ "ỨNG DỤNG IN 3D KIM LOẠI TRONG NGÀNH Y TẾ VÀ MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP” Tham gia Chương trình Kết nối – Giới thiệu – Trình diễn công nghệ "Ứng dụng in 3D kim loại trong ngành y tế và một số ngành công nghiệp” (Nội dung hoạt động thuộc Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030 năm 2023).
Thời gian: lúc 8h30 -11h30 ngày 04/11/2023 (Thứ 7)
🏢 Địa điểm: Số 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
==========👇👇👇==========
Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành phố kính đề nghị Quý Doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham gia chương trình để Ban tổ chức sắp xếp hiệu quả.

Trân trọng./.