Chương trình tập huấn “Ứng dụng công nghệ cải tiến phương pháp quản lý cho doanh nghiệp”

Chương trình tập huấn

“Ứng dụng công nghệ cải tiến phương pháp quản lý cho doanh nghiệp”

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN "ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CẢI TIẾN PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ CHO DOANH NGHIỆP"    
==========👇👇👇==========
Thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030 năm 2023” theo Kế hoạch số 3270/KH-SCT ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Sở Công Thương về triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất theo hướng bền vững, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp phối hợp cùng công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam tổ chức lớp diễn đàn, tập huấn hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ hướng đến sản xuất sạch hơn.Thời gian: 17h00 - 21h00 ngày 05/11/2023.
🏢 Địa điểm: Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành phố - Số 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
🎯 Nội dung chương trình: Chuyên đề: “Ứng dụng công nghệ cải tiến phương pháp quản lý cho doanh nghiệp”.
👥 Đối tượng tham gia: Doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
📝 Hình thức tham gia: Trực tiếp.
==========👇👇👇==========
THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:
👩‍🦰 𝗠𝘀. 𝗡𝗵𝘂̛ 𝗡𝗴𝗼̣𝗰 
📲 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟑 𝟔𝟐𝟐 𝟐𝟔𝟕
👩‍🦰 𝗠𝘀. 𝗛𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗛𝗮̣
📲 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟑𝟖 𝟖𝟖𝟒 𝟑𝟑𝟑𝟑

TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ (CSED)