Cơ quan thuế hỗ trợ tra cứu tình trạng hoạt động của doanh nghiệp

Cơ quan thuế hỗ trợ tra cứu tình trạng hoạt động của doanh nghiệp

(TBTCO) - Khi sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT), người bán cần đảm bảo thông tin trên hóa đơn là hợp lệ bao gồm cả trạng thái hoạt động của doanh nghiệp. Cơ quan thuế cũng hỗ trợ tra cứu tình trạng hoạt động của doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử ngành Thuế (gdt.gov.vn) trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu kiểm tra thông tin.

Hỏi: Trước đây tra cứu hóa đơn theo thông tư cũ, trên kết quả tra cứu có thông tin tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, nhưng sau khi triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo Thông tư 78 thì trên kết quả tra cứu không có thông tin tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, vậy có cần thiết phải tra cứu thêm thông tin tình trạng hoạt động của doanh nghiệp nữa không? Nếu có thì tra cứu tại đâu?

Công ty nhận được hoá đơn đầu vào xuất theo Thông tư 78, tuy nhiên gặp trường hợp như sau: trên bản pdf có ngày ký số giống ngày lập hoá đơn, nhưng khi kiểm tra file xml thì ngày ký hoá đơn khác ngày lập hoá đơn, vậy chúng tôi dựa vào file xml để kê khai thuế còn file pdf bên bán không đồng ý điều chỉnh ngày ký số trên pdf khớp với ngày ký số trên file xml thì có đúng không?

Trả lời:
1. Khi sử dụng HĐĐT, người bán cần đảm bảo thông tin trên hóa đơn là hợp lệ bao gồm cả trạng thái hoạt động của doanh nghiệp. Cơ quan thuế cũng hỗ trợ tra cứu tình trạng hoạt động của doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử ngành Thuế (gdt.gov.vn) trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu kiểm tra thông tin.

2. Theo quy định tại điểm 1 điều 12 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP: “Định dạng HĐĐT là tiêu chuẩn kỹ thuật quy định kiểu dữ liệu, chiều dài dữ liệu của các trường thông tin phục vụ truyền nhận, lưu trữ và hiển thị HĐĐT. Định dạng HĐĐT sử dụng ngôn ngữ định dạng văn bản XML được tạo ra với mục đích chia sẻ dữ liệu điện tử giữa các hệ thống công nghệ thông tin”. Theo đó, trường hợp có sai lệch giữa bản thể hiện (PDF) và XML của HĐĐT thì file dữ liệu HĐĐT theo định dạng XML sẽ là gốc để xác định thông tin liên quan về HĐĐT. Nội dung này người mua cần làm việc với người bán để xác định rõ nguyên nhân và thực hiện điều chỉnh theo quy định (nếu cần).

Hỏi: Doanh nghiệp tặng quà cho khách hàng dạng biếu tặng không thu tiền. Quà tặng giá trị từ 200.000 - 500.000 đồng thì doanh nghiệp có bắt buộc phải lập hóa đơn cho từng khách hàng không, hay có thể lập hóa đơn chung cho tất cả khách hàng và đính kèm danh sách khách hàng?

Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì doanh nghiệp phải lập HĐĐT khi tặng hàng hóa cho khách hàng.

Nguồn Tổng cục Thuế