Công nhận 126 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024

Công nhận 126 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024

Cục trưởng Cục Công Thương địa phương đã ban hành Quyết định số 44/QĐ-CTĐP ngày 13 tháng 5 năm 2024 về việc công nhận 126 sản phẩm, bộ sản phẩm là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024.

Cụ thể, thực hiện Thông tư số 26/2014/TT- BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu về kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2024; Cục Công Thương địa phương, Sở  Công Thương thành phố Hà Nội đã chủ trì và phối hợp với các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trong khu vực phía Bắc, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024.

Từ 218 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh của hơn 200 cơ sở CNNT trong khu vực phía Bắc đăng ký tham gia bình chọn cấp khu vực được Ban Giám khảo đã chấm điểm theo tiêu chí quy định, Hội đồng bình xét đã thông qua, Cục Công Thương địa phương - Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 44/QĐ-CTĐP ngày 13 tháng 5 năm 2024 của Cục trưởng Cục Công Thương địa phương về việc công nhận 126 sản phẩm, bộ sản phẩm là sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024.

Mục đích bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhằm lựa chọn các sản phẩm xuất sắc, nổi trội trong số các sản phẩm CNNT tiêu biểu để bình chọn tôn vinh. Qua đó, tạo động lực cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm có chất lượng cao, có lợi thế của vùng và quốc gia, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

 Các đại biểu trao Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024 cho các cơ sở công nghiệp nông thôn

Theo đó, ngày 17/5/2024, tại Hà Nội, Hội đồng bình chọn cấp khu vực - Cục Công Thương địa phương đã tổ chức tôn vinh và trao Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024 cho 126 sản phẩm. Đây là những sản phẩm nổi trội, đại diện cho các nhóm ngành sản xuất công nghiệp chủ yếu, có lợi thế của các địa phương, khu vực và quốc gia, có giá trị sử dụng cao, tốt về chất lượng, đẹp về hình thức, có thế mạnh, tiềm năng phát triển mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khách hàng trong và ngoài nước.

Trong những năm qua, công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã thu được nhiều kết quả tích cực. Theo số liệu thống kê, giai đoạn 2012-2022, cả nước đã có 1.632 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực; 512 sản phẩm cấp quốc gia. Riêng năm 2023, đã có 173 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia được công nhận và cấp giấy chứng nhận.

Theo Cục Công Thương địa phương, sản phẩm CNNT tiêu biểu qua các kỳ bình chọn đã được hưởng nhiều ưu đãi từ chương trình khuyến công cho phát triển sản xuất, mở rộng thị trường. Việc tôn vinh và trao Giấy chứng nhận các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024 là một trong nhưng hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp công tác xúc tiến thương mại cả trong và ngoài nước, giúp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tìm được đối tác, đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm.

 Sản phẩm Trà bí thơm Ba Bể của Hợp tác xã Yến Dương được công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024

Tại tỉnh Bắc Kạn, trên cơ sở kết quả bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn, tỉnh đã lựa chọn 06 sản phẩm, bộ sản phẩm CNNT tiêu biểu của địa phương để đăng ký tham gia bình chọn đợt này. Kết quả, có 05 sản phẩm đã được công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Kạn Nguyễn Tiến Cương đánh giá: Bình chọn, tôn vinh, trao giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu là một trong chuỗi hoạt động nằm trong chương trình khuyến công quốc gia, đồng thời là hoạt động góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các sơ sở sản xuất công nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, nhiên liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Với 24 sản phẩm tham gia bình chọn, Hà Tĩnh có 14 sản phẩm được công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024. Theo đại diện Sở Công Thương Hà Tĩnh, việc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu chỉ là bước đầu trong hành trình mở rộng thị trường, tìm kiếm cơ hội, chinh phục người tiêu dùng. Sản phẩm CNNT tiêu biểu muốn tồn tại bền vững, phát triển mạnh mẽ, vươn ra Châu lục và thế giới, thì cần sự năng động, sáng tạo liên tục của chính các cơ sở CNNT.

 Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân thăm gian hàng trưng bày các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024

Có thể thấy, 126 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2024 được chọn lựa và tôn vinh, có mẫu mã đa dạng và phong phú, thể hiện tính sáng tạo của trí óc và bàn tay con người ở mỗi địa phương, mỗi khu vực. Và điều quan trọng là chúng có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng mở rộng sản xuất. Niềm tự hào của các cơ sở CNNT được tôn vinh là động lực cho những bước đi tiếp theo của sản phẩm CNNT tiêu biểu.