Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực tế Hệ thống ERP và giới thiệu Smart Factory cho doanh nghiệp SME Thương mại & Sản xuất

Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực tế

Hệ thống ERP và giới thiệu Smart Factory

cho doanh nghiệp SME Thương mại & Sản xuất

Kính mời: Quý Hội Viên/Quý Doanh Nghiệp/Quý Đối tác,

Tham gia "DIỄN ĐÀN CHIA SẺ KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI THỰC TẾ HỆ THỐNG ERP VÀ GIỚI THIỆU SMART FACTORY CHO DOANH NGHIỆP SME THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT"(Nội dung hoạt động thuộc Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 -2030 năm 2023)
-------------------- 
👇 👇 👇 👇 👇 --------------------
👉 Chủ đề 1:  “GIỚI THIỆU SMART FACTORY & GIẢI PHÁP HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT CHO DOANH NGHIỆP SME CAO SU/NHỰA” 
Diễn giả: TS Trần Ngọc Huy (ĐHBK)
👉 Chủ đề 2: Toạ đàm "Chia sẻ Daviteq: TRIỂN KHAI ERP HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT” 
Diễn giả: Nguyễn Vĩnh Lộc - Trần Yến Châu (Daviteq)
👉 Chủ đề 3: Thảo luận Bàn tròn 
--------------------🔑🔑🔑🔑🔑--------------------                    
Thời gian: 8h30 -11h30 ngày 21/10/2023 (Thứ 7)
🏢 Địa điểm: Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp TP.HCM (CSED), số 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
📝 ĐĂNG KÝ THAM DỰ:  Quét mã QR Code hoặc đường link http://118.69.225.24:800/Hoi_Thao_Tdh/Dang_Ky.aspx

Trân trọng./.