Gia hạn nộp hồ sơ tham gia bình chọn Giải thưởng "Thương hiệu vàng Thành phố Hồ Chí Minh" lần 4 năm 2023

Gia hạn nộp hồ sơ tham gia bình chọn

Giải thưởng "Thương hiệu vàng Thành phố Hồ Chí Minh" lần 4 năm 2023

Căn cứ Thông báo số 5651/TB-SCT ngày 19 tháng 09 năm 2023 của Sở Công Thương về việc tham gia bình chọn Giải thưởng “Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh” lần 4 năm 2023, nhằm đảm bảo thời gian cho các doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ và chính xác hồ sơ tham gia bình chọn được Giải thưỏng “Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh” lần 4 năm 2023, Sở Công Thương thông báo gia hạn nộp hồ sơ tham gia bình chọn Giải thưởng “Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh” lần 4 năm 2023 như sau:

1. Thời gian nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/12/2023.

2. Đối tượng tham gia, thành phần hồ sơ tham gia bình chọn: được đăng tải trên Website: https://thuonghieuvangtphcm.vn

3. Cách thức nộp hồ sơ: Điền trực tuyến Phiếu đăng ký tham gia, đăng tải hồ sơ xét chọn Thương hiệu Vàng Thành phồ Hồ Chí Minh lần 4 năm 2023 tại đường dẫn dangky.thuonghieuvangtphcm.vn

4. Thành phần hồ sơ:
Hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng “Thương hiệu Vàng Thành phồ Hồ Chí Minh” lần 4 năm 2023 bao gồm: 
a) Phiếu đăng ký tham gia xét chọn Thương hiệu Vàng Thành phồ Hồ Chí Minh lần 4 năm 2023 (Điền trực tuyến tại dangky.thuonghieuvangtphcm.vn).
b) Bản sao Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của doanh nghiệp trong 3 năm liên tiếp trước năm xét chọn.
c) Bản sao văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ của thương hiệu đăng ký xét chọn còn hiệu lực do cơ quan chức năng cấp. 
d) Bản sao giấy tờ về chất lượng của các sản phẩm thuộc thương hiệu đăng ký xét chọn còn hiệu lực theo quy định của pháp luật.
e) Bản sao giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc bản sao giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tương đương.
f) Bản sao giấy chứng nhận ISO 14001, ISO 22000, ISO 17025, SA 8000, OHSAS 18001, HACCP, GMP, VietGap, Global Gap và bản sao các biên bản đánh giá giám định định kỳ hoặc tương đương (nếu có).
g) Bản sao giấy chứng nhận các giải thưởng về chất lượng, uy tín thương hiệu (nếu có).
h) Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, môi trường, ngân hàng trong 3 năm gần nhất tính đến năm xét chọn (năm 2020,2021,2022), doanh nghiệp có thể bổ sung sau.

5. Thông tin liên hệ
Đơn vị thường trực Giải thưởng “Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh”

🏢
 SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
    👨‍🦰 Anh Thành Danh
    📲 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 0901.099.059
    📧 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: ntdanh.sct@tphcm.gov.vn
    👨‍🦰 Anh Bảo Quốc
    📲 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 0983.073.073
    📧 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: lqbquoc.sct@gmail.com
🏢 TẠP CHÍ KINH TẾ SÀI GÒN (SAIGON TIMES GROUP)
    👨‍🦰 Anh Vũ Mạnh Dũng
    📲 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 090.234.9288
    📧 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: bandoingoai@kinhtesaigon.vn

Sở Công Thương thông báo để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được biết và nộp hồ sơ tham gia bình chọn Giải thưởng “Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh” lần 4 năm 2023./.

TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ (CSED)