Hội nghị kết nối cung – cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2022

Hội nghị kết nối cung – cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2022

  Thực hiện Chương trình Hợp tác Thương mại giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành giai đoạn 2021 – 2025;

  Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

  Nhằm hình thành kênh tiếp xúc trực tiếp, hiệu quả, thực chất giữa chính quyền các tỉnh, thành phố; giữa doanh nghiệp và chính quyền, doanh nghiệp cung ứng và doanh nghiệp phân phối, doanh nghiệp và người tiêu dùng; góp phần giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động thương mại, lưu thông hàng hóa giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành; tìm kiếm nguồn hàng chất lượng cao, giá cả hợp lý trên phạm vi cả nước để bổ sung nguồn cung bình ổn thị trường, phục vụ thị trường Thành phố dịp Tết Quý Mão 2023;

  Phát huy kết quả đạt được từ năm 2012 đến nay; Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch số 5973/KH-SCT ngày 14 tháng 10 năm 2022 về việc tổ chức Kết nối cung cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2022.

  Theo đó, Hội nghị Kết nối cung cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2022 được tổ chức như sau:
      - Thời gian: từ ngày 17 tháng 11 năm 2022 đến ngày 20 tháng 11 năm 2022 (từ thứ Năm đến Chủ nhật).
      - Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ, số 01 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
      - Hoạt động chính: (1) Hội nghị Kết nối cung cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2022, (2) Hội nghị đối thoại doanh nghiệp thương mại điện tử Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, (3) Hội thảo giới thiệu phương thức tham gia sàn thương mại điện tử, (4) Tổ chức không gian kết nối tập trung, (5) Tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đặc sắc của các địa phương.
      - Kinh phí tham gia: sự kiện không thu phí, doanh nghiệp chủ động kinh phí trưng bày, vận chuyển hàng hóa, nhân sự trực ban…

  Để nâng cao hiệu quả thực hiện, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh rất mong quý doanh nghiệp phân phối, thương mại điện tử, đầu mối xuất khẩu, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm đạt chuẩn an toàn, sản phẩm chủ lực, sản phẩm, dịch vụ được bình chọn Thương hiệu Vàng Thành phố, sản phẩm công nghiệp tiêu dùng, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, hàng nông sản… đăng ký tham gia Kết nối cung cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2022, gồm:

  1. Đăng ký tham gia không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ:
      - Thời gian triển lãm: 09h00 – 22h00, từ ngày 17 tháng 11 năm 2022 đến ngày 20 tháng 11 năm 2022 (từ thứ Năm đến Chủ nhật).
      - Quy mô: 500 gian hàng.
      - Các khu vực trưng bày, triển lãm:
          + Ưu tiên khu vực trung tâm, nổi bật để bố trí cho các tỉnh, thành tổ chức không gian sinh động, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, văn hóa đặc sắc của địa phương tại sự kiện.
        + Khu vực gian hàng các địa phương: do Sở Công Thương các tỉnh đăng ký, chủ động trang trí và trưng bày đặc sản, sản phẩm thế mạnh của địa phương.
          + Khu vực gian hàng xuất khẩu.

  2. Đăng ký tham gia không gian kết nối tập trung:
      - Thời gian: từ 09h00 - 17h00 ngày 17 tháng 11 năm 2022 (thứ Năm).
      - Địa điểm: khu vực kết nối.
      - Phương thức thực hiện:
          + Doanh nghiệp cung ứng đăng ký nhu cầu tiếp xúc trực tiếp với đơn vị phân phối cụ thể; chuẩn bị thông tin chi tiết về doanh nghiệp, sản phẩm, tiêu chuẩn hàng hóa, khả năng cung ứng…; tham gia tiếp xúc theo hướng dẫn của Ban tổ chức.
          + Doanh nghiệp phân phối, thương mại điện tử, đầu mối xuất khẩu đăng ký tham gia kết nối tập trung, cử nhân sự thu mua và được bố trí không gian làm việc để tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp cung ứng.

  3. Đăng ký tham gia Hội nghị, hội thảo:
       - Hội nghị chính: 09h00 – 11h30 ngày 17 tháng 11 năm 2022 (thứ Năm).
      - Hội nghị đối thoại doanh nghiệp thương mại điện tử Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022: 09h00 – 11h30, ngày 18 tháng 11 năm 2022 (thứ Sáu).
      - Hội thảo giới thiệu phương thức tham gia sàn thương mại điện tử: 14h00 – 17h00, ngày 18 tháng 11 năm 2022 (thứ Sáu).

  Thông tin đăng ký gởi về Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 04 tháng 11 năm 2022; chi tiết vui lòng liên hệ:
      - Thông tin chung: phòng Quản lý Thương mại 028.3829.1670, email: hoptacthuongmai@tphcm.gov.vn.
     - Phụ trách không gian trưng bày: ông Nguyễn Hồng Quân 0933638568, bà Cao Phụng Tiên 0977047708, ông Nguyễn Xuân Quyền 0906833883.
      - Phụ trách không gian kết nối tập trung: bà Phan Thái Bình 0988260788, bà Phạm Thị Vân Anh 0987254759./.