Hội thảo "Hỗ trợ hoạt động Quản trị tài sản trí tuệ thông qua công cụ khai thác thông tin sở hữu công nghiệp"

Hội thảo "Hỗ trợ hoạt động Quản trị tài sản trí tuệ thông qua công cụ khai thác thông tin sở hữu công nghiệp"

Tiếp theo hai hội thảo khai phá về quản trị tài sản trí tuệ được tổ chức trong tháng 5/2022, Hội Sở Hữu Trí Tuệ TP Hồ Chí Minh (IPA HCMC) phối hợp với Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ (VIPRI) tổ chức  hội thảo thứ ba về quản trị tài sản trí tuệ vào sáng thứ hai ngày 27 tháng 6 năm 2022.

Chủ đề hội thảo thứ 3 là "HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN TRÍ TUỆ THÔNG QUA CÔNG CỤ KHAI THÁC THÔNG TIN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP" với mục tiêu cung cấp các kiến thức về khai thác thông tin SHCN trên nền tảng dữ liệu; dịch vụ SHCN và quản trị tài sản trí tuệ dựa trên thông tin SHTT và vận dụng thông tin về sở hữu công nghiệp để quản trị tài sản trí tuệ của doanh nghiệp. 

Hội IPA HCMC mong muốn các nội dung của Hội thảo thứ ba này sẽ hỗ trợ các hội viên có cách tiếp cận và phương pháp đánh giá sơ lược một cách nhanh nhất về khả năng đăng ký cũng như giá trị của tài sản trí tuệ mà doanh nghiệp/Quý hội viên mình có.

Ban Tổ chức hội thảo trân trọng kinh mời Quý Hội viên/Quý Doanh nghiêp dành thời gian tham dự để làm giàu kiến thức sở hữu trí tuệ của mình.

Ban tổ chức trân trọng mời Quý Hội viên/Quý Doanh nghiệp đăng ký tham dự bằng cách điền mẫu dưới đây. Thông tin về hội thảo như sau:

1.      Thời gian: bắt đầu từ 8.30 - 11.30, thứ hai, ngày 27/06/2022 .
2.      Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành phố
                         156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM