Hội thảo Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và sản xuất tuần hoàn (RECP) - Hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn và hiệu quả hơn về tài nguyên

Hội thảo Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và sản xuất tuần hoàn (RECP) - Hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn và hiệu quả hơn về tài nguyên

Trong khuôn khổ Dự án “GreenToCompete – G2C”, Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) phối hợp với Trung tâm thương mại quốc tế (ITC) tổ chức hội thảo “Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và Sản xuất tuần hoàn (RECP) – Hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn và hiệu quả hơn về tài nguyên” nhằm cập nhật, cung cấp thông tin về chính sách, quy định của Việt Nam đối với chủ đề RECP; các hoạt động của dự án liên quan đến chủ đề sinh thái – công bằng (Eco Fair) tại Việt Nam và kết quả đạt được của hợp phần RECP trong năm 2021.

Hội thảo được kỳ vọng góp phần hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu thông qua việc nắm bắt và tích hợp các chiến lược kinh doanh bền vững, đặc biệt là việc hỗ trợ kỹ thuật để tiếp cận với các tiêu chuẩn “xanh” và nguồn tài chính “xanh”.

Thông tin chi tiết về buổi hội thảo:
- Thời gian: Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 ngày 21 tháng 06 năm 2022
- Địa điểm: Hội trường tầng 5, Cục XTTM – số 20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Nội dung chương trình:

- Thành phần tham dự bao gồm: Đại biểu từ các Bộ, Ngành, Trung tâm XTTM, Hiệp hội, Tổ chức và các doanh nghiệp.
- Chi phí tham dự: Miễn phí.

Các Đơn vị, Doanh nghiệp quan tâm tham gia, đề nghị gửi thông tin đăng ký theo đường dẫn/link: https://event.vietrade.gov.vn/recp