Hội thảo "XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP TRONG THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI SỐ"

Hội thảo "XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP TRONG THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI SỐ"

Hội Sở Hữu Trí Tuệ TP Hồ Chí Minh (IPA HCMC) phối hợp với Trung Tâm Phát triển và Hỗ trợ Doanh nghiệp Thành phố (CSED) tổ chức  hội thảo thứ tư về quản trị tài sản trí tuệ vào sáng thứ tư ngày 20 tháng 7 năm 2022.

Chủ đề hội thảo thứ tư là " XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP TRONG THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI SỐ" với mục tiêu cung cấp các thông tin, kiến thức cặp nhật cho Quý hội viên và doanh nghiệp cho về quản trị tài sản trí tuệ trong thời kỳ chuyển đổi số hay còn gọi thời kỳ 4.0. Xin lưu ý Quý hội viên, Quý doanh nghiệp thuật ngữ  “thời kỳ chuyển đổi số” hay “thời kỳ 4.0” cũng đều chỉ có một nội hàm đề cập đến kỷ nguyên internet, vạn vật kết nối.

Hội IPA HCMC mong muốn các nội dung của Hội thảo thứ tư này sẽ hữu ích cho Quý hội viên/Quý doanh nghiệp trong việc tạo ra thương hiệu và gia tăng giá trị của thương hiệu.

Ban Tổ chức hội thảo trân trọng kính mời Quý Hội viên/Quý Doanh nghiệp dành thời gian tham dự hội thảo để làm giàu kiến thức sở hữu trí tuệ của mình bằng việc đăng ký tham dự bằng cách điền mẫu dưới đây. Thông tin về hội thảo như sau:

1.      Thời gian: bắt đầu từ 8.30 - 11.30, thứ hai, ngày 20/07/2022 .
2.      Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành phố
                           156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

 Đăng ký tại link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenppBlo2IbTFHDsAuiK3-tt4x7lo2FpCMt2LjUa19P0VoBMQ/viewform