Điểm nhấn kết nối ngân hàng – doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Điểm nhấn kết nối ngân hàng – doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Từ đầu năm 2023, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (NHNN TP.HCM) đã triển khai và thực hiện chủ động, tích cực các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ và chia sẻ khó khăn để cùng đồng hành với doanh nghiệp Thành phố. Mục tiêu chung của ngành ngân hàng là tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thành phố.

Đẩy mạnh kết nối ngân hàng – doanh nghiệp

Với vai trò là một trong hai đơn vị đầu mối được UBND TP.HCM giao tổ chức triển khai thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp và với chức năng, nhiệm vụ được Thống đốc giao, NHNN TP.HCM đã khẩn trương triển khai thực hiện, đổi mới cách thức tổ chức, phối hợp nhằm đem lại hiệu quả thiết thực cho các bên; từ việc gắn kết các đầu mối, triển khai văn bản khuyến khích các tổ chức tín dụng trên địa bàn tham gia cho đến xây dựng quy trình thực hiện, phân công nhiệm vụ tổ chức các buổi Lễ ký kết tại địa bàn các quận, huyện hay Hội nghị triển khai cấp thành phố với sự tham gia của các cấp lãnh đạo, các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP.HCM.


 Vốn ngân hàng giúp người nông dân tăng cường sản xuất kinh doanh

NHNN TP.HCM đã tích cực triển khai cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn, các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, Sở Công Thương... đăng ký và giải ngân Gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp theo từng năm; Tổ chức Hội nghị kết nối chuyên đề theo một số lĩnh vực Thành phố quan tâm phát triển như: nông nghiệp nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm tiềm năng của thành phố và doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, lĩnh vực lâm sản và thủy sản…; Thực hiện Chương trình ký kết cho vay giữa ngân hàng và doanh nghiệp do các quận, huyện và thành phố Thủ Đức chủ trì thực hiện; Nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng theo 02 hình thức là các quận, huyện và thành phố Thủ Đức chủ động phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn theo danh sách nhu cầu vốn doanh nghiệp tại địa phương và NHNN TP.HCM tiếp nhận danh sách các doanh nghiệp có nhu cầu vốn từ các đơn vị đầu mối gửi đến để xử lý.

Bên cạnh những phương thức truyền thống, chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp cũng đã linh hoạt với cách làm mới trong quán triệt, triển khai thực hiện thông qua việc giao quyền chủ động xây dựng và chủ trì việc tổ chức Lễ ký kết tại các đơn vị quận, huyện và thành phố Thủ Đức để phù hợp với tình hình diễn biến kinh tế, doanh nghiệp ở mỗi đơn vị, nhằm gia tăng hiệu quả cũng như tính thiết thực của Chương trình đối với cộng đồng doanh nghiệp và cả đối với Ban tổ chức Lễ ký kết, đảm bảo theo phương châm “Thiết thực – Hiệu quả” trong việc thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp trên địa bàn.

Những điểm nhấn nổi bật trong năm 2023

Với những quyết tâm, đẩy mạnh thực hiện chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp trong năm 2023, chương trình đã thực hiện được với số tiền hơn 610 nghìn tỷ đồng với hơn 160 nghìn khách hàng được hỗ trợ.

 Ngành ngân hàng TP. Hồ Chí Minh tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp

Có thể thấy, NHNN TP.HCM chủ động tăng cường đối thoại với doanh nghiệp thông qua công tác phối hợp với lãnh đạo các quận, huyện và TP Thủ Đức; NHNN TP.HCM đã ban hành Chương trình hành động 295/CTr-HCM ngày 07/6/2023 về việc hỗ trợ vốn, lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp và đã hoàn thành kế hoạch đề ra với việc tổ chức thành công 05 Hội nghị kết nối “Cụm quận-huyện” triển khai đến tất cả các tổ chức tín dụng trên địa bàn, quận/huyện và thành phố Thủ Đức và Sở Công thương để biết và phối hợp thực hiện; Theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, NHNN TP.HCM đã thành lập Tổ công tác địa phương bao gồm NHNN TP.HCM (chủ trì) và các đơn vị thành viên là Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố (Hepza), Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM đi nắm bắt thực tế các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị các giải pháp tháo gỡ trong việc tiếp cận, hấp thụ vốn tín dụng của doanh nghiệp.

Trong vai trò là cơ quan quản lý nhà nước, NHNN TP.HCM đã rất quyết liệt trong việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Chính phủ và ngành Ngân hàng, cùng với tinh thần chủ động và tích cực tham gia của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong đó:

Đối với đăng ký Gói tín dụng năm 2023 của các Ngân hàng thương mại, đã có 20 thương hiệu ngân hàng đăng ký với tổng số tiền đạt 453 nghìn tỷ đồng; đến cuối tháng 10/2023, các Ngân hàng thương mại báo cáo đã giải ngân số tiền là hơn 545 nghìn tỷ đồng cho 152 nghìn khách hàng, đặc biệt một số Ngân hàng thương mại đã giải ngân số tiền vượt so với đăng ký ban đầu.

Đối với Hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp chuyên đề cấp Thành phố, các chương trình đối thoại và kết nối ở quận, huyện, Thành phố Thủ Đức: NHNN TP.HCM cùng với ngành ngân hàng Thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 31 Hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp chuyên đề cấp Thành phố, hội nghị đối thoại, kết nối tại các quận/huyện, thành phố Thủ Đức, số tiền thực hiện đạt hơn 65 nghìn tỷ đồng cho hơn 10 nghìn khách hàng.

Đối với hoạt động phối hợp: với tâm thế luôn chủ động trong phối hợp công tác với các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn để đẩy mạnh hiệu quả của các chương trình kết nối, NHNN TP.HCM đã tích cực phối hợp với Sở Công Thương, Hiệp Hội Doanh nghiệp Thành phố và đã ký kết Chương trình phối hợp hành động triển khai thực hiện Chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp đến năm 2025; ban hành Chương trình hành động hỗ trợ vốn, lãi suất cho doanh nghiệp theo hình thức tổ chức Lễ Cam kết; phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố (ITPC) tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ, đối thoại và giải đáp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM về lĩnh vực ngân hàng”; tham dự một số Hội nghị đối thoại khác do ITPC phối hợp với Sở/ngành khác để nắm bắt tình hình khó khăn, vướng mắc liên quan hoạt động ngân hàng.

Đối với việc nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp liên quan lĩnh vực Ngân hàng: có văn bản gửi các Sở, ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức, ITPC, Hiệp hội doanh nghiệp, Liên minh hợp tác xã TP.HCM đề nghị phối hợp nắm bắt vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh liên quan lĩnh vực Ngân hàng năm 2023 để họp/đối thoại/nắm bắt khó khăn/tháo gỡ vướng mắc từng trường hợp cụ thể. Đồng thời, NHNN TP.HCM thường xuyên có văn bản trả lời các câu hỏi của Hiệp hội doanh nghiệp thành phố, Trung tâm báo chí Thành phố, Sở, ngành, quận huyện, các tổ chức, đơn vị liên quan đến chính sách của ngành ngân hàng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Để đạt được những kết quả nói trên, Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp đã có sự chung tay, góp sức của nhiều cơ quan, đơn vị như NHNN TP.HCM, Sở Công Thương, Lãnh đạo các quận, huyện và thành phố Thủ Đức với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp Lãnh đạo tại địa phương. Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã và đang triển khai thực hiện Chương trình này ngày càng hiệu quả hơn và gắn với Chương trình hành động của ngành Ngân hàng, lấy khách hàng làm trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ ngân hàng.

Thông qua những kết quả tích cực đã đạt được, từ nay đến cuối năm 2023 – là giai đoạn cao điểm về nhu cầu vốn để thanh toán, dự trữ hàng hóa, tăng cường sản xuất kinh doanh phục vụ cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán…, ngành ngân hàng Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân như đã thực hiện trong thời gian qua. Trong đó, NHNN TP.HCM tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp và hoạt động ngân hàng đã và đang thực hiện từ đầu năm 2023 đến nay. Ngành ngân hàng Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, tăng cường công tác truyền thông, tham gia đối thoại giữa chính quyền Thành phố và doanh nghiệp để nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.