Mời tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024 tại tỉnh Quảng Trị

Mời tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024 tại tỉnh Quảng Trị

Nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm làng nghề; tham gia các hoạt động xúc tiến quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường; giao lưu học tập kinh nghiệm, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh kính mời Quý Hội/Quý Doanh nghiệp đăng ký tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024 tại tỉnh Quảng Trị.
➖➖➖➖➖💫💫💫➖➖➖➖➖
⏰ Thời gian dự kiến: Từ ngày 17/7/2024 đến ngày 24/7/2024.
🏢 Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ - Hội nghị tỉnh Quảng Trị, số 252 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
📌 Quy mô dự kiến: 300 gian hàng tiêu chuẩn.
💵 Chính sách hỗ trợ: Kinh phí nguồn khuyến công quốc gia năm 2024 hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng cho các đơn vị thuộc đối tượng áp dụng theo khoản 02, Điều 01 của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công (theo Công văn 262/SCT-QLCN ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị về mời tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024 tại tỉnh Quảng Trị). 

➖➖➖➖➖💫💫💫➖➖➖➖➖
***THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ***
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Trị 
📌 Địa chỉ: Khu đô thị Nam Đông Hà, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
📱 Đ/c Nguyễn Thanh Cường - 0943.112.111
📱 Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thương - 0983.111.757