Mời tham gia đoàn ra về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2024

Mời tham gia đoàn ra về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2024

Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu giao lưu, hợp tác, phát triển hoạt động hội nhập KH&CN và đổi mới sáng tạo phục vụ lợi ích phát triển dài hạn của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế  lên kế hoạch tổ chức các đoàn đi công tác đến một số quốc gia với nội dung hợp tác và lịch trình cụ thể như sau:

1. Đoàn đi công tác Australia
📍 Nội dung: Trao đổi cơ hội giao thương công nghệ, trao đổi giải pháp đổi mới sáng tạo, cơ hội xuất nhập khẩu sản phẩm, thiết bị, công nghệ; trao đổi hình thành dự án hợp tác về nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp thực phẩm tại địa phương; hợp tác chuyên gia công nghệ; hợp tác sản xuất thử nghiệm; logistics và chuỗi cung ứng thông minh, phát triển sinh thái khởi nghiệp sáng tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
📍 Thời gian dự kiến (cả đi và về): 07 ngày trong tháng 06/2024. 
📍 Kinh phí: Do tổ chức / cá nhân tham gia tự chi trả. 
📍 Thời hạn đăng ký: Không muộn hơn ngày 20/04/2024.

2. Đoàn đi công tác Hoa Kỳ
📍 Nội dung: Trao đổi cơ hội giao thương và phát triển mạng lưới kinh doanh công nghệ, thiết bị; trao đổi giải pháp đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp trong đô thị, giải pháp logistics thông minh, sáng tạo trong nông nghiệp... 
📍 Thời gian dự kiến (cả đi và về): 09 ngày trong tháng 08/2024. 
📍 Kinh phí: Do tổ chức / cá nhân tham gia tự chi trả.
📍 Thời hạn đăng ký: Không muộn hơn ngày 20/04/2024.

3. Đoàn đi công tác UAE
📍 Nội dung: Hợp tác giao thương công nghệ thực phẩm, đồ uống, công nghệ chế biến, chế tạo, xây dựng, logistics và chuỗi cung ứng thông minh. 
📍 Thời gian dự kiến (cả đi và về): 07 ngày trong tháng 08/2024. 
📍 Kinh phí: Do tổ chức / cá nhân tham gia tự chi trả. 
📍 Thời hạn đăng ký: Không muộn hơn ngày 15/04/2024.
----------
Để việc tổ chức Đoàn công tác được chu đáo và thành công, kính đề nghị Quý đơn vị gửi đăng ký tham gia theo thời hạn như đã nêu trên (mẫu đăng ký kèm công văn) về địa chỉ: 
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế 
📌 Địa chỉ: 39 Trần Hưng Dạo. phường Hàng Bài. quận Hoàn Kiếm. Hà Nội 
📞 Điện thoại: +84-24-35553415
📧 Email: vistip@most.gov.vn 
----------
***THÔNG TIN LIÊN HỆ***
Bà Phùng Phương Linh
📞 Mob: 037 369 7593 
📧 Email: pplinh@most.gov.vn 

Hoặc Bà Nguyễn Thị Phương Cúc
📞 Mob: 091 166 4334
📧 Email: ntpcuc@most.gov.vn