Mời Tham gia Đoàn Xúc tiến thương mại điện tử xuyên biên giới năm 2024

Mời Tham gia Đoàn Xúc tiến thương mại điện tử xuyên biên giới năm 2024

Nhằm hỗ trợ các cơ quan, doanh nghiệp tìm hiểu trực tiếp tình hình thị trường, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới, từ đó, nâng cao năng lực xuất nhập khẩu và đầu tư trong lĩnh vực thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ số với thị trường Singapore, Hàn Quốc và Ấn Độ, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương tổ chức các Đoàn xúc tiến thương mại điện tử xuyên biên giới năm 2024 (sau đây gọi là Đoàn Xúc tiến), chi tiết như sau:

1. Địa điểm và Thời gian (dự kiến)

- Đoàn Xúc tiến tại Singgapore: từ ngày 28/5 đến ngày 01/6/2024;

- Đoàn Xúc tiến tại Hàn Quốc (Seoul): từ ngày 18/6 đến ngày 22/6/2024;

- Đoàn Xúc tiến tại Ấn Độ (New Dehli): từ ngày 25/9 đến ngày 29/9/2024.

2. Chương trình (dự kiến)


- Tham gia Hội nghị Xúc tiến thương mại điện tử xuyên biên giới Việt Nam và thị trường đến, gồm Singapore, Hàn Quốc, Ấn Độ và triển lãm bên lề do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp với các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài. Diễn đàn gồm 3 nội dung chính:

ü Giới thiệu cơ hội và tiềm năng phát triển thương mại điện tử của Việt Nam.

ü Giới thiệu cơ hội và tiềm năng xuất khẩu sang các thị trường đến (Singapore, Hàn Quốc, Ấn Độ) qua kênh thương mại điện tử.

ü Giao thương trực tiếp giữa cộng đồng doanh nghiệp của hai nước (Chương trình dự kiến của Đoàn gửi kèm).

- Làm việc với cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội và doanh nghiệp tiêu biểu về mô hình thương mại phi giấy tờ xuyên biên giới.

- Tham gia các Triển lãm về công nghệ, thương mại điện tử nhằm khảo sát, tìm hiểu thông tin thị trường, cụ thể: Triển lãm Công nghệ Châu Á tại Singapore, Triển lãm Công nghệ thông minh tại Hàn Quốc và Triển lãm Công nghệ và Marketing số tại Ấn Độ.

- Thiết kế chương trình gặp gỡ doanh nghiệp theo yêu cầu cụ thể.

3. Ngành hàng: đa ngành.

4. Đối tượng tham gia: Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; các tổ chức hỗ trợ kinh doanh và đầu tư (Trung tâm xúc tiến thương mại, Hiệp hội ngành hàng); đại diện các cơ quan bộ, ngành, địa phương.

5. Quy mô: Mỗi đoàn gồm 10 đến 15 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

6. Chi phí

- Cơ quan, doanh nghiệp tham gia chi trả các chi phí (vé máy bay, visa, ăn, ở, đi lại, phiên dịch, giao thương, tài liệu…);

- Ban tổ chức hỗ trợ một phần chi phí tổ chức các chương trình làm việc, bố trí các cuộc gặp gỡ đối tác, doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Singapore, Hàn Quốc và Ấn Độ.

7. Đăng ký tham gia Đoàn

Các Cơ quan, Doanh nghiệp quan tâm tham dự đăng ký theo mẫu (đính

kèm) hoặc link: http://surl.li/rlnod

Hạn đăng ký tham gia đối với từng đoàn cụ thể như sau:

- Đoàn Xúc tiến tại Singgapore: trước ngày 15/5/2024;

- Đoàn Xúc tiến tại Hàn Quốc (Seoul): trước ngày 27/5/2024;

- Đoàn Xúc tiến tại Ấn Độ (New Dehli): trước ngày 05/9/2024

Lưu ý: Các cơ quan, doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc cử người tham gia Đoàn, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ:

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

ü Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

ü Người liên hệ: Chị Trần Bích Ngọc

ü Email: ngoctrb@moit.gov.vn

ü Di động: 0943 190 904.