Nguồn gốc, chất lượng sản phẩm phải minh bạch với người tiêu dùng

Nguồn gốc, chất lượng sản phẩm phải minh bạch với người tiêu dùng

Để cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' hiệu quả, người tiêu dùng cần được tiếp cận các sản phẩm bảo đảm chất lượng, xuất xứ rõ ràng.


 Người tiêu dùng có thể quét mã QR để kiểm tra nguồn gốc, chất lượng của sản phẩm 
Ảnh: Lâm Hùng.

Chiều 24/8, Đoàn Bộ NN-PTNT phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp triển khai Hội nghị truyền thông nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Theo đó, việc thực hiện Cuộc vận động này trong Ngành nông nghiệp cần được triển khai mạnh mẽ và sâu rộng hơn đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Từ đó lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm khuyến khích tiêu dùng nông sản nội địa một cách có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp của các địa phương và hỗ trợ đời sống sản xuất kinh doanh của người nông dân, cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phát biểu khai mạc ông Tạ Hồng Sơn, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ NN-PTNT cho biết nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các cấp đoàn của Bộ đã cụ thể hóa thông qua triển khai Cuộc vận động “Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt Nam” với nhiều hoạt động phong phú, lồng ghép trong các phong trào thi đua của tuổi trẻ, các đợt sinh hoạt, hội nghị tập huấn, gắn cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới.

Thông qua Hội nghị, Đoàn thanh niên Bộ mong muốn các đoàn viên, thanh niên ngành NN-PTNT chia sẻ, trao đổi thông tin, tuyên truyền, hình thành thói quen tâm lý, thói quen tiêu dùng, tạo chuyển biến mạnh mẽ tới nhận thức và tâm lý để người sản xuất, người tiêu dùng có niềm tin vào hàng hóa nông sản Việt.

Từ đó nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động, đặc biệt là vai trò của Đoàn thanh niên trong tham gia triển khai, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Thay mặt lãnh đạo Bộ, ông Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ NN-PTNT đánh giá cao nội dung hội nghị, đồng thời nhấn mạnh sản phẩm muốn đến tay người tiêu dùng phải bảo đảm được nguồn gốc xuất xứ, giấy kiểm định chất lượng. Mỗi đoàn viên thanh niên hãy là một cán bộ truyền thông, tuyên truyền làm sao để người tiêu dùng được tiếp cận những sản phẩm chất lượng tốt nhất, an toàn, bảo đảm sức khỏe.

Nguồn Tác giả Nguyễn Hùng - Báo Nông nghiệp Việt Nam