Phiếu khảo sát thu thập thông tin phục vụ Để án phát triển Ngành Lương thực – Thực phẩm

Phiếu khảo sát thu thập thông tin phục vụ Để án phát triển Ngành Lương thực – Thực phẩm

Nhằm thu thập thông tin phục vụ Đề án phát triển ngành Lương thực – Thực phẩm, làm tiền đề xây dựng các giải pháp, chính sách phù hợp phát triển các ngành công nghiệp trọng yếu của Thành phố, Sở Công Thương đề nghị Quý Doanh nghiệp phối hợp cung cấp thông tin về thực trạng hoạt động và định hướng phát triển của đơn vị theo đường link sau:


(Các thông tin thu thập chỉ nhằm mục đích nghiên cứu, phân tích, đánh giá, xây dựng các chuyên đề thuộc Đề án và phục vụ cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp, không sử dụng cho mục đích khác).