Ra mắt Quỹ khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam–VNFund và Nền tảng quản trị toàn diện tài chính doanh nghiệp My Bond

Ra mắt Quỹ khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam–VNFund và Nền tảng quản trị toàn diện tài chính doanh nghiệp My Bond

Quỹ Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - VNFund và Nền tảng quản trị toàn diện tài chính doanh nghiệp - My Bond đã ra mắt chiều 29/6 tại Hà Nội.
 
Quỹ VNFund và My Bond được các thành viên trong Hệ sinh thái giáo dục BKAP Group và WING sáng lập.

 Quỹ Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - VNFund sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp

Ban tổ chức cũng cho biết, đồng hành với Quỹ Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam – VNFund và Nền tảng quản trị toàn diện tài chính doanh nghiệp - My Bond ngoài Hội đồng tư vấn và kiểm soát uy tín như: TS Trần Văn Lai, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Ông Nguyễn Đắc Hưng, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Đào tạo nghề - Ban Tuyên giáo Trung ương; GS.TS Trần Thọ Đạt, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân… còn có nhiều trường Đại học trên cả nước.

Ông Kiều Công Thược – Chủ tịch Quỹ cho biết: Quỹ Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - VNFund sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng hệ thống tài chính số (fintech) trong phát triển doanh nghiệp, nhằm giảm thiểu những rủi ro về quản trị tài chính, thông tin không đáng có với các bên liên quan. Cộng đồng của VN FUND bao gồm các nhà đầu tư, các đơn vị khởi nghiệp sáng tạo. Đối tượng đầu tư của Quỹ sẽ bao gồm các sáng chế, phát minh trong các trường đại học, viện nghiên cứu có tiềm năng; doanh nghiệp khởi nghiệp có áp dụng hệ thống tài chính số, các nhóm sáng lập tâm huyết có năng lực nghiên cứu các sản phẩm thương mại.

Đồng hành và hỗ trợ Quỹ sẽ là sản phẩm "Nền tảng quản trị toàn diện Tài chính doanh nghiệp – My Bond. My Bond sẽ kết hợp với quỹ đầu tư VNFund và các quỹ đầu tư khác để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam chưa IPO quản trị toàn diện trong các hoạt động về tài chính; cung cấp giải pháp công nghệ phù hợp lộ trình phát triển của từng doanh nghiệp Việt Nam.

Nguồn https://congthuong.vn/ra-mat-quy-khoi-nghiep-sang-tao-viet-nam-vnfund-va-nen-tang-quan-tri-toan-dien-tai-chinh-doanh-nghiep-my-bond-181713.html