Sắp diễn ra chuỗi sự kiện ngành Công Thương khu vực phía Nam năm 2024

Sắp diễn ra chuỗi sự kiện ngành Công Thương khu vực phía Nam năm 2024

Cục Công Thương địa phương và Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang đã phối hợp, ban hành Kế hoạch tổng thể tổ chức Hội nghị ngành Công Thương lần thứ X, Hội nghị Khuyến công lần thứ XIV và Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2024 tại tỉnh Kiên Giang.

Theo Kế hoạch, các Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành Công Thương, đánh giá kết quả thực hiện công tác khuyến công khu vực phía Nam năm 2023 và 9 tháng đầu năm 2024, đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện những tháng cuối năm 2024; nguyên nhân tồn tại và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2024; Trưng bày, giới thiệu tiềm năng phát triển các mặt hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu của doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và các vùng miền khác nhằm tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn,...

Hội nghị cũng là dịp quan trọng để Lãnh đạo Bộ Công Thương và các đơn vị thuộc Bộ tăng cường trao đổi thông tin với các địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước ngành Công Thương tại các địa phương; qua đó, tạo điều kiện để Sở Công Thương và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Công Thương trong khu vực trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ hợp tác, cùng nhau góp phần phát triển ngành Công Thương,...

 Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Dự kiến chuỗi sự kiện ngành Công Thương khu vực phía Nam diễn ra trong thời gian như sau:

Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XIV, năm 2024: 1 ngày, ngày 10/10/2024, dự kiến 350 đại biểu;

Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ X, năm 2024: 1 ngày, ngày 11/10/2024, dự kiến 420 đại biểu;

Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2024 (gắn với lễ tôn vinh sản phẩm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2024): 7 ngày, từ ngày 10/10 - 16/10/2024, với quy mô 350 gian hàng tiêu chuẩn.

Kế hoạch cũng nêu cụ thể nhiệm vụ của Cục Công Thương địa phương, Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm triển khai, tổ chức thành công chuỗi sự kiện theo kế hoạch đã đề ra.

Trong đó, Cục Công Thương địa phương có trách nhiệm chủ trì, hỗ trợ, theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện tại tỉnh Kiên Giang; chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương xem xét, góp ý nội dung, kế hoạch tổ chức hội nghị và báo cáo ngành Công Thương, báo cáo công tác khuyến công khu vực phía Nam do Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang tổng hợp, dự thảo sơ bộ; nghiên cứu, giải đáp hoặc đề nghị các đơn vị thuộc Bộ giải đáp các đề xuất, kiến nghị tại các hội nghị;...

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang có trách nhiệm phối hợp Cục Công Thương địa phương xây dựng các kế hoạch chi tiết và tổ chức chuỗi sự kiện; Thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban để triển khai nhiệm vụ; tổng hợp kinh phí, thực hiện thanh quyết toán kinh phí từ các nguồn hỗ trợ theo quy định.