Sở Công Thương TPHCM đề nghị doanh nghiệp bình ổn giá gạo

Sở Công Thương TPHCM đề nghị doanh nghiệp bình ổn giá gạo

VOH - UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức theo dõi diễn biến thị trường, giá cả các mặt hàng gạo trên địa bàn, báo cáo định kỳ và đột xuất về Sở Công Thương, Sở Tài chính.

Trước tình hình thị trường gạo thế giới có nhiều biến động phức tạp, để đảm bảo ổn định thị trường gạo trên địa bàn TPHCM, Sở Công Thương TPHCM đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan ban ngành và doanh nghiệp có liên quan thực hiện nghiêm chương trình Bình ổn thị trường mặt hàng gạo, đảm bảo đủ nguồn cung trong mọi tình huống.

Công văn đề nghị UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức theo dõi diễn biến thị trường, giá cả các mặt hàng gạo trên địa bàn, báo cáo định kỳ và đột xuất về Sở Công Thương, Sở Tài chính để kịp thời báo cáo và đề xuất phương án xử lý khi có dấu hiện khan hiếm hàng hóa trên địa bàn.

 Sở Công Thương TPHCM đề nghị doanh nghiệp bình ổn giá gạo - Ảnh minh họa

Với doanh nghiệp đầu mối xuất khẩu gạo, văn bản đề nghị tuân thủ quy định về thu mua thóc, gạo hàng hoá nhằm đảm bảo cân đối xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, duy trì mức dự trữ, lưu thông theo quy định... trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo.

Với doanh nghiệp bình ổn thị trường (các mặt hàng gạo) chủ động thu mua, dự trữ, đảm bảo nguồn hàng, cung ứng đủ, vượt số lượng đã đăng ký trong mọi tình huống; đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và bán đúng giá đăng ký đã được Sở Tài chính công bố.

Với các hệ thống phân phối hiện đại, dự báo nhu cầu thị trường, có kế hoạch thu mua, dự trữ và kịp thời cung ứng mặt hàng gạo phục vụ thị trường trong mọi tình huống.

Phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp bình ổn thị trường, doanh nghiệp cung ứng gạo; chủ động đàm phán hợp đồng phân phối các mặt hàng gạo trên tinh thần hỗ trợ, chia sẻ, hợp tác bền vững và có kế hoạch giao nhận hàng dài hạn, ổn định.

Nguồn VOH Online