Tập huấn kỹ năng bán hàng trên các sàn thương mại điện tử

Tập huấn kỹ năng bán hàng trên các sàn thương mại điện tử


Thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030 năm 2023” theo Kế hoạch số 3270/KH-SCT ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Sở Công Thương về triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất theo hướng bền vững, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp phối hợp cùng Phòng Kinh tế Quận 6 tổ chức chương trình “Tập huấn hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ hướng đến sản xuất sạch hơn”.

----------🔍🔍🔍----------

Chuyên đề “Tập huấn kỹ năng bán hàng trên các sàn thương mại điện tử”.

Thời gian: 13g00 đến 16g30 ngày 07/7/2023. 

🏠 Địa điểm: Hội trường – 154 Tháp Mười, Phường 2, Quận 6, TP. HCM.

👥 Đối tượng tham gia: doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tiểu thương trên địa bàn TP. HCM.


Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành phố kính đề nghị Quý Doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham gia chương trình để Ban tổ chức sắp xếp được hiệu quả.

----------🪪 🪪 🪪----------

THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ

Chị Xuân: 0983.999.187   

📩 Email: nhlxuan.q6@tphcm.gov.vn


Chị Ngọc: 0932.605.775  

📩Email: nhungoc.acpro@gmail.com