Tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024

Tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) là giải thưởng thường niên do Hội truyền thông số Việt Nam tổ chức, Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018. Giải thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và cá nhân có sự đổi mới, đóng góp xuất sắc trong việc phát triển hoặc ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi mô hình quản lý, sản xuất, kinh doanh nhằm hiện thực hóa khát vọng chuyển đổi số của Việt Nam.

Năm 2024 là năm thứ bảy Giải thưởng được tổ chức, phát động vào ngày 16 tháng 4 năm 2024 với 05 hạng mục:
📍 Hạng mục 1: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc - Trao cho cơ quan đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ từ mô hình truyền thống sang môi trường quản lý, làm việc dựa trên nền tảng công nghệ số. 
📍 Hạng mục 2: Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc - Trao cho các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực đã có quá trình ứng dụng công nghệ số để thay đổi mô hình quản lý, sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số thành công.
📍 Hạng mục 3:Sản phẩm, Dịch vụ, Giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu - Trao cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông sở hữu các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu, hướng đến giải quyết các vấn đề, nhu cầu thực tiễn của cuộc sống.jhd
📍 Hạng mục 4:Sản phẩm, Giải pháp chuyển đổi số vì cộng động - Trao cho tổ chức được thành lập tại Việt Nam; có đại diện pháp nhân tại Việt Nam hoặc cá nhân là người Việt; người nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam. 
📍 Hạng mục 5: Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp nước ngoài - Trao cho tổ chức nước ngoài có đại diện pháp nhân tại Việt Nam hoặc cá nhân nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, sở hữu các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu, góp phần xây dựng chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số, giải quyết những vấn đề thực tiễn cấp bách tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Giải thưởng nhận hồ sơ trực tuyến đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 tại website: https://vda.com.vn, lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 10 tháng 2024.

Nguồn Sở Thông tin và Truyền thông