Thông báo về việc đấu thầu cung cấp dịch vụ căn tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và khách đến liên hệ công tác tại Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành phố.

Thông báo về việc đấu thầu cung cấp dịch vụ căn tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và khách đến liên hệ công tác tại Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành phố.

Thực hiện phương án tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ căn tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và khách đến liên hệ công tác tại Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành phố theo quy định của Hồ sơ mời thầu. Nay Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành phố xin thông báo:

1. Đối tượng tham gia dự thầu: các cá nhân, tổ chức, đơn vị đủ điều kiện có nhu cầu tham gia dự thầu.
2. Thời gian đăng ký dự thầu: từ 09 giờ 00 phút ngày 15/02/2023 đến trước 17 giờ 00 ngày 27/02/2023.
3. Thời gian mở thầu: 15 giờ ngày 28/02/2023.
4. Địa điểm mở thầu: Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành phố.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
    - Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành phố.
     -   Địa chỉ: 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Nhấp vào link sau để xem Hồ sơ mời thầu./.