TP.Hồ Chí Minh: Giảm lãi suất cho vay với doanh nghiệp giữ ổn định giá

TP.Hồ Chí Minh: Giảm lãi suất cho vay với doanh nghiệp giữ ổn định giá

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.Hồ Chí Minh yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn xem xét giảm lãi suất cho doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường của thành phố, để góp phần giữ ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn trong điều kiện áp lực lạm phát hiện đang gia tăng.

 Ảnh: Minh họa

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (HCM) vừa có văn bản chỉ đạo tổng giám đốc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn về việc tăng cường các giải pháp thực hiện ổn định thị trường tiền tệ, hoạt động ngân hàng và phục hồi kinh tế.

Theo đó, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, thị trường trong nước đang chịu những ảnh hưởng nhất định từ một số diễn biến khó lường của xung đột địa chính trị, giá cả nguyên liệu trên thị trường thế giới tăng, giá dầu tăng cao... Để đảm bảo tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp nhiệm vụ về ổn định thị trường tiền tệ, hoạt động ngân hàng và phục hồi kinh tế trên địa bàn TP.HCM theo chỉ đạo của NHNN và UBND TP.HCM, NHNN chi nhánh TP.HCM yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn nghiêm túc thực hiện tốt nhiệm vụ giải pháp về tiền tệ tín dụng ngân hàng theo Chỉ thị 01/CT-NHNN của NHNN. Trong đó, chấp hành nghiêm các quy định, chỉ đạo của NHNN về tín dụng, ngoại hối và hoạt động ngân hàng; các quy định về lãi suất, tỷ giá, tăng trưởng tín dụng và hoạt động mua bán ngoại tệ.

NHNN chi nhánh TP.HCM yêu cầu các tổ chức tín dụng tham gia tích cực vào chương trình bình ổn thị trường của TP.HCM. Trong đó, các ngân hàng đã và đang tham gia chương trình cần tiếp tục thực hiện cho vay chương trình, giữ ổn định lãi suất và xem xét giảm lãi suất cho doanh nghiệp để chương trình phát huy hiệu quả, giữ ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn, nhất là trong điều kiện áp lực lạm phát hiện đang gia tăng.

Bên cạnh đó, các ngân hàng cần tiếp tục thực hiện tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu; quan tâm thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, các chương trình tín dụng của NHNN và UBND TP.HCM. Trong đó tích cực tham gia và thực hiện có hiệu quả các chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu vốn cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội thành phố.

Các ngân hàng cũng cần thực hiện các giải pháp quản lý hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, trong kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động làm cơ sở để duy trì ổn định mặt bằng lãi suất, phấn đấu giảm lãi suất để tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, không cạnh tranh tăng lãi suất trên địa bàn, thực hiện công khai niêm yết lãi suất, tỷ giá theo quy định.

Theo thống kê của NHNN chi nhánh TP.HCM, dư nợ cho vay bình ổn thị trường của các ngân hàng trên địa bàn từ đầu năm đến nay đạt khoảng hơn 2.105,3 tỷ đồng, với doanh số cho vay lũy kế đạt 5.862,2 tỷ đồng cho 35 doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường.


Nguồn https://thoibaotaichinhvietnam.vn/tpho-chi-minh-giam-lai-suat-cho-vay-voi-doanh-nghiep-giu-on-dinh-gia-103276.html