TPHCM: Sớm tham mưu, triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

TPHCM: Sớm tham mưu, triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

(CAO) Ngày 12/9, Đoàn giám sát của HĐND TPHCM do Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ làm trưởng đoàn, tiến hành giám sát về việc triển khai, thực hiện chủ đề năm 2023 “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội” tại Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Công thương.

Giám đốc Sở Công thương Bùi Tá Hoàng Vũ báo cáo

Chuyển đổi thủ tục từ môi trường truyền thống sang số hóa


Giám đốc Sở Công thương Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết sở đã đẩy mạnh cải cách hành chính. Trong đó, 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương được công bố trên trang thông tin điện tử của sở và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đến ngày 25/7/2023 đạt 97,8% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận. Tỷ lệ trả hồ sơ đúng hạn là 99,8%; trễ hạn là 85 hồ sơ (tỷ lệ 0,2%) và đã thực hiện 85 thư xin lỗi đến các tổ chức, cá nhân theo quy định…

Đại diện Sở Kế hoạch – Đầu tư cho biết sở thường xuyên phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đến nay, có 51/51 thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp đều có thể đăng ký qua mạng thông tin điện tử trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; đạt tỷ lệ 100% thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Trong đó, năm 2021, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử đạt 95,6%. Năm 2022, tỷ lệ này là 98,76% và 8 tháng đầu năm 2023 là 98,81%.

Sở Kế hoạch và Đầu tư từng bước tiến hành chuyển đổi số và chuyển đổi dần việc thực hiện thủ tục hành chính từ môi trường truyền thống sang môi trường số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính. Kết quả, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận trong lĩnh vực đầu tư (từ ngày 1/1/2023 đến ngày 30/8/2023 là 4.200 hồ sơ (qua mạng trực tuyến: 1.186 hồ sơ; trực tiếp: 3.014 hồ sơ), đạt tỷ lệ gần 30%.

Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về thương mại điện tử


Phát biểu tại buổi giám sát, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Sở Công thương và Sở Kế hoạch – Đầu tư trong thực hiện chủ đề năm 2023 “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, bà Nguyễn Thị Lệ đề nghị hai sở cần tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện những đầu việc về tổ chức thực hiện chủ đề năm 2023. Hai sở cần sớm hoàn thiện các nội dung tham mưu UBND TP trình HĐND TP xem xét, quyết định theo thẩm quyền quy định tại Nghị quyết số 98.

Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu nội dung liên quan đến quy định quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, thể thao và văn hóa; Sở Công thương tham mưu nội dung liên quan đến Đề án “Đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tại trụ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công, trụ sở của các cơ quan, đơn vị được xác định là tài sản công trên địa bàn TPHCM”.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu

Riêng đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, bà Nguyễn Thị Lệ đề nghị sớm tham mưu UBND TP xây dựng và triển khai Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2023 – 2025. Tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực của Tổ công tác về đầu tư - tham mưu cho UBND TP hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 41 dự án không đáp ứng điều kiện có quyền sử dụng đất ở để được chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại.

Một trong những nội dung khác là tiếp tục quan tâm thực hiện các giải pháp về đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực đầu tư nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân; tiếp tục tham mưu UBND TP các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, phấn đấu đến cuối năm 2023 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP đạt được mục tiêu đề ra là 95%.

Đối với Sở Công thương, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị sớm tham mưu UBND TP ban hành Kế hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn TP đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án Nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống phân phối trên địa bàn TP. Tăng cường thực hiện các giải pháp khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng tham gia giao dịch thương mại điện tử; đẩy mạnh hình thức mua sắm trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về thương mại điện tử trong công tác kiểm tra, đảm bảo việc kinh doanh thương mại điện tử tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, quan tâm thực hiện các giải pháp về đảm bảo ổn định cung cầu hàng hóa, nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh. Tham mưu UBND TP tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ người dân TP. Quan tâm xây dựng và thúc đẩy phát triển các thương hiệu sản phẩm nói chung và sản phẩm nông nghiệp chủ lực của TP nói riêng, định vị giá trị thương hiệu tại thị trường trong nước và quốc tế.

Nguồn Tác giả Lê Ngân - Chuyên trang Công an TP.Hồ Chí Minh