TPHCM: Tăng cường xúc tiến thương mại và hỗ trợ phát triển thị trường cho các doanh nghiệp cao su - nhựa

TPHCM: Tăng cường xúc tiến thương mại và hỗ trợ phát triển thị trường cho các doanh nghiệp cao su - nhựa

UBND TPHCM vừa có thông báo chính thức về kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ: Chương trình hỗ trợ phát triển Doanh Nghiệp sản phẩm nhựa, cao su giai đoạn 2020 - 2030.


TPHCM: Tăng cường xúc tiến thương mại và hỗ trợ phát triển thị trường cho các doanh nghiệp cao su - nhựa

Theo thông báo chính thức của UBND TPHCM, đã có 9/9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp  đã được triển khai trong năm 2021 - 2023 gồm:

  • - Xác định danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm tiềm năng của ngành cao su - nhựa TPHCM giai đoạn 2021 - 2025.
  • - Phát triển nguồn nhân lực cho ngành cao su - nhựa; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường.
  • - Triển khai các giải pháp về kích cầu đầu tư.
  • - Hỗ trợ phát triển, ứng dụng các giải pháp công nghệ.
  • - Hỗ trợ về mặt bằng sản xuất; xây dựng Chiến lược phát triển ngành cao su - nhựa TPHCM đến năm 2030.

Về tầm nhìn xa hơn cho năm 2050, TPHCM tiếp tục thực hiện:

  • - Đề án sản xuất hạt nhựa và sản phẩm nhựa tái chế.
  • - Đề án thành lập trung tâm kiểm nghiệm chất lượng cao su - nhựa đạt tiêu chuẩn quốc tế trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp TPHCM - CSID.

  • 9/9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp đã được triển khai trong năm 2021-2023

Nhờ việc đồng bồ các nhóm giải pháp hỗ trợ thuộc chương trình hỗ trợ phát triển Doanh Nghiệp sản phẩm nhựa, cao su, nhiều doanh nghiệp trong ngành đã nhanh chóng khôi phục hoạt động ổn định sau thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19 gây ra, tập trung nguồn lực đẩy mạnh vào sản xuất, kinh doanh.

Qua đó, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành, chỉ số IIP ngành cao su - nhựa trong năm 2022 đã tăng lên 32,18 so với cùng kỳ, IIP 5 tháng đầu năm 2023 tăng lên 12,7%.

UBND TPHCM cho biết, trong thời gian tới, TPHCM sẽ tiếp tục xây dựng và triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuộc danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của ngành cao su - nhựa TPHCM giai đoạn 2021 - 2025.

Tham mưu chương trình kích cầu đầu tư cho giai đoạn mới, trong đó có doanh nghiệp ngành cao su - nhựa. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ ứng dụng các giải pháp công nghệ và phát triển nguồn nhân lực cho ngành cao su - nhựa.

TPHCM sẽ tập trung tổ chức các lớp đào tạo nâng cao trình độ kỹ thuật cho cán bộ thuộc doanh nghiệp ngành cao su - nhựa: Tư vấn cải tiến nâng cao năng suất chất lượng và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Hỗ trợ chuyển giao công nghệ và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, quản lý chuyên ngành.


Bên cạnh đó, việc tăng cường triển khai các hoạt động kết nối cung cầu sản phẩm, xúc tiến thương mại và hỗ trợ phát triển thị trường cho các doanh nghiệp cao su - nhựa của TPHCM, đặc biệt doanh nghiệp có sản phẩm đạt Giải thưởng Thương hiệu Vàng TP, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ nhằm góp phần gia tăng tỷ lệ nội địa hóa của ngành.

Ngoài ra, tiếp tục theo dõi, vận động doanh nghiệp ngành nhựa tham gia vào Đề án sản xuất hạt nhựa và sản phẩm nhựa tái chế; khuyến khích đầu tư và phát triển ngành nhựa tái chế của TP, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường trong nước và thị trường quốc tế.