TPHCM triển khai loạt giải pháp thúc đẩy đầu tư nước ngoài

TPHCM triển khai loạt giải pháp thúc đẩy đầu tư nước ngoài

TPHCM - Nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường hợp tác đầu tư nước ngoài, thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, UBND TPHCM đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố.

 TPHCM ngày càng hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, góp phần thu hút đầu tư nước ngoài. Ảnh: Anh Tú

Ngày 26.2, tin từ UBND TPHCM cho biết, Chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo, giao các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai các giải pháp thúc đẩy đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TPHCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai các giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài theo Đề án nâng cao hiệu quả thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Tham mưu ban hành Quyết định về tiêu chí thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc trên địa bàn TPHCM.

Sở Công Thương được giao tham mưu các chính sách hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu phát triển thời gian tới; hỗ trợ các doanh nghiệp phụ trợ Thành phố kết nối và tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

UBND TPHCM giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Sài Gòn đào tạo lao động có tay nghề, lao động cấp quản lý đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và quá trình chuyển đổi số.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu triển khai Quyết định của UBND TPHCM về Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố giai đoạn 2021 - 2025; Triển khai các chính sách hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố; Tham mưu triển khai các chính sách khuyến khích hợp tác, chuyển giao khoa học công nghệ cho doanh nghiệp.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố phối hợp, hỗ trợ các địa phương xúc tiến, đàm phán, tư vấn chính sách, chuẩn bị các điều kiện thuận lợi để thu hút được nguồn vốn đầu tư nước ngoài; Tuyên truyền quảng bá về sự sẵn sàng của TPHCM tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư với các lợi thế về môi trường đầu tư, hạ tầng, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ sở hạ tầng luôn được nâng cấp, đầu tư mới.

Song song đó, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức có trách nhiệm tăng cường năng lực bộ máy thực thi của đơn vị; cải cách thủ tục và bộ máy hành chính theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ.

Chủ động tiếp cận, hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh thời gian giải ngân vốn đầu tư.

Rút ngắn thời gian hoàn thành các thủ tục đầu tư, kinh doanh; triển khai các dịch vụ hành chính công điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Rà soát, chuẩn bị tốt nhất về mặt bằng, hạ tầng, lao động, năng lượng,... để sẵn sàng đón nhận dòng vốn đầu tư dịch chuyển, tái định vị sản xuất.

UBND TPHCM cũng giao Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý khu Nam, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Tây Bắc; Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm, Ban Quản lý khu Nông nghiệp công nghệ cao rà soát quỹ đất các khu công nghiệp, khu phát triển đô thị, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp công nghệ cao để chuẩn bị quỹ đất sạch sẵn sàng đón làn sóng đầu tư nước ngoài; đồng thời, đẩy mạnh nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng bộ để tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư trong dài hạn.