TPHCM xây dựng kho lạnh, khu dự trữ bảo quản cho ngành công nghiệp thực phẩm

TPHCM xây dựng kho lạnh, khu dự trữ bảo quản cho ngành công nghiệp thực phẩm

TPHCM sẽ xây dựng kho lạnh, khu dự trữ bảo quản cho ngành công nghiệp thực phẩm.
Ảnh minh họa.

(Thanhuytphcm.vn) - Sở Công thương TPHCM vừa có báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm ngành chế biến lương thực thực phẩm TPHCM năm 2021 - 2022.

Theo Sở Công thương TPHCM, đến nay quá trình xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm ngành chế biến lương thực thực phẩm TPHCM năm 2021 - 2022 cơ bản đảm bảo tiến độ theo yêu cầu và đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể, 11/11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được triển khai trong năm 2021 và 2022.

Đồng thời, thông qua việc triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp hỗ trợ thuộc chương trình, nhiều doanh nghiệp trong ngành đã nhanh chóng khôi phục hoạt động sau thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19, tập trung nguồn lực đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh vào các tháng cuối năm 2021. Qua đó góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành, chỉ số IIP ngành lương thực thực phẩm lũy kế 10 tháng đầu năm 2022 ước tăng 29,44% cao hơn mức tăng chung của toàn ngành công nghiệp TP (15,7%).

Bên cạnh đó, lãnh đạo TP và các cơ quan chuyên môn thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại, chủ động nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp ngành lương thực thực phẩm để kịp thời giải quyết, tháo gỡ. Tình hình sản xuất công nghiệp TP tiếp tục khởi sắc với chỉ số IIP toàn ngành công nghiệp lũy kế 10 tháng đầu năm 2022 ước tăng 15,7% so với cùng kỳ, nhu cầu và sản lượng sản xuất đều tăng, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đã hoạt động trở lại, nối lại các chuỗi cung ứng cơ bản thông suốt.

Sở Công thương cho hay, trong năm 2023, xây dựng và triển khai kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm ngành chế biến lương thực thực phẩm TPHCM. Xây dựng và triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuộc danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của ngành chế biến lương thực thực phẩm TPHCM giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ ứng dụng các giải pháp công nghệ và phát triển nguồn nhân lực cho ngành chế biến lương thực thực phẩm. Trong đó, tập trung tổ chức các lớp đào tạo nâng cao trình độ kỹ thuật cho người lao động thuộc doanh nghiệp ngành chế biến lương thực thực phẩm; tư vấn cải tiến nâng cao năng suất chất lượng và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp; hỗ trợ chuyển giao công nghệ và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, quản lý chuyên ngành…

Mặt khác, hoàn thành Đề án “Xây dựng Chiến lược phát triển ngành chế biến lương thực thực phẩm TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2050”, làm cơ sở nghiên cứu, xây dựng các chính sách, quy hoạch phát triển liên quan đến ngành chế biến lương thực thực phẩm của TP.

Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, khảo sát mô hình, kết nối vùng nguyên liệu, địa điểm xây dựng kho lạnh, khu dự trữ bảo quản tại các tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ cho ngành công nghiệp thực phẩm TP.

Nguồn: Vân Minh - Trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.