Cục Thuế Hà Nội cần khắc phục khó khăn phấn đấu thu vượt dự toán ngân sách

Đó là yêu cầu chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn tại hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thu ngân sách 9 tháng đầu năm và triển khai biện pháp quản lý thuế các tháng cuối năm của Cục Thuế Hà Nội được tổ chức chiều ngày 14/10, tại trụ sở Cục Thuế Hà Nội

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế. Về phía Cục Thuế Hà Nội có tập thể lãnh đạo Cục Thuế và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, chi cục thuế và được thực hiện trực tuyến đến các chi cục thuế quận, huyện trực thuộc Cục Thuế Hà Nội.


Báo cáo tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn cho biết, năm 2021 dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, đặc biệt từ cuối tháng 7 đến nay, Thành phố thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội nên đã tác động trực tiếp đến số thu ngân sách. Tuy nhiên, Cục Thuế Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Thành phố trong việc triển khai đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ - phát triển sản xuất kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) và người nộp thuế (NNT) trên địa bàn; đồng thời, phối kết hợp chặt chẽ với các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế; các sở ngành, UBND quận, huyện, thị xã trong công tác quản lý thuế nói chung và đôn đốc thu NSNN nói riêng (đặc biệt các khoản thu về đất), qua đó thu NSNN vẫn bám sát dự toán được giao.