Lớp huấn luyện Kỹ thuật An toàn trong hoạt động xăng, dầu, khí hóa lỏng

11/11/2021 00:00 to 12/11/2021 00:00 (UTC)

--Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành phố--

Event registration not yet started.

Where

Visualize on Google Maps
Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành phố
156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Vietnam
(84.28) 38.299.771
tthtptdn.sct@tphcm.gov.vn

When

From 11/11/2021 00:00
To 12/11/2021 00:00

Organizer

Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành phố
(84.28) 38.299.771
tthtptdn.sct@tphcm.gov.vn

Social Stream

Following content will appear on all events