Lớp huấn luyện Kỹ thuật An toàn trong hoạt động xăng, dầu, khí hóa lỏng

11/11/2021 00:00 to 12/11/2021 00:00 (UTC)

--Trung Tâm Hỗ Trợ & Phát Triển Doanh Nghiệp TP. Hồ Chí Minh--

Event registration not yet started.

Where

Visualize on Google Maps
Trung Tâm Hỗ Trợ & Phát Triển Doanh Nghiệp TP. Hồ Chí Minh
156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Vietnam
(84.28) 38.299.771
info@csed.gov.vn

When

From 11/11/2021 00:00
To 12/11/2021 00:00

Organizer

Trung Tâm Hỗ Trợ & Phát Triển Doanh Nghiệp TP. Hồ Chí Minh
(84.28) 38.299.771
info@csed.gov.vn

Social Stream

Following content will appear on all events