Khóa đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH: HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP


    HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
    MỚI THÀNH LẬP

    Vui lòng điền đầy đủ thông tin của bạn tại đây   


     
     

    Chương trình "Đồng hành cùng Doanh nghiệp mới thành lập năm 2022"

    1. Nội dung chương trình:
                 1. Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2022.
                2. Thời gian: từ ngày 15/09/2022 đến ngày 31/12/2022.
                3. Voucher sử dụng miễn các dịch vụ của TS24 với tất cả các CKS trên thị trường.

     2.  Sản phẩm áp dụng: 

    Tên sản phẩm

    Gói sản phẩm

    Trị giá

    TaxOnline – Thuế điện tử
    T-Van S 1.000.000 đ/6 tháng
    iBHXH – BHXH điện tử
    I-Van S 600.000 đ/6 tháng
    iXHD –  Hóa đơn điện tử Basic (B300)* 299.000 đ/năm

    3. Điều kiện áp dụng: 
         Doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2022 (Không áp dụng cho chi nhánh mới).       Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi trong vòng 6 tháng kể từ ngày thành lập.
         Thời gian kích hoạt dịch vụ khi nhận voucher trong vòng 30 ngày.
         Tham gia lớp đào tạo hướng dẫn dành cho doanh nghiệp mới thành lập. 

        Trân trọng ./.